Stockholm Early Music Festival, 17:e upplagan

Under några försommardagar varje år i Gamla stan firas den tidiga musiken med en internationell festival – Stockholm Early Music Festival – i Tyska kyrkan och omkringliggande konsertlokaler: Förutom konsertprogram och affischer krävs en mängd  annonser och mindre trycksaker. Mer info på www.semf.se